ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٢   کلمات کلیدی: مردم شهرها و کشورهای مختلف سلام هایشان باهم فرق می

japan animation - letter A بچه های عزیز "مردم شهرها و کشورهای مختلف سلام هایشان باهم فرق می کند مثلاً ژاپنی ها وقتی می خواهند به هم سلام کننداز ناحیه ی کمر کاملاً خم می شوند و چند بار سرشان را تکان می دهند. هندی ها دو کف دستشان را به هم می چسبانند و دستشان را زیر چانه می برند بعضی از سرخپوستها دستشان را مشت می کنند و روی قلبشان می گذارند. در کشور ما نیز انواع سلام وجود دارد مثل: بعضی شیرازی ها موقع سلام کردن شانه های هم را می بوسند. در لرستان افراد به هم دست می دهند هرکس دست خود را می بوسد و به پیشانی می زند. در تهران و خیلی شهرهای دیگر افراد موقع سلام کردن صورت های همدیگر را می بوسند. در خیلی جاها مردم فقط با هم دست می دهند.japan animated gif - woman with traditional outfit