ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱۸   کلمات کلیدی: نورا کمک می کند
نورا  کمک می کند
.
 شب جمعه بود.نورا  با آرامش روی صندلی جلوی تلویزیون نشسته بود و با لذت فیلم مورد علاقه‌اش را تماشا می‌کرد.
مادر در آشپزخانه ظرف‌ها را می‌شست اما حالش زیاد خوب نبود و احساس مریضی می‌کرد.
وقتی دید که نمی‌تواند کارهایش را تمام کند، ظرف‌ها را نشسته کنار گذاشت و به اتاق رفت تا استراحت کند. 
 نورا تلویزیون را خاموش کرد. به اتاق مادر رفت و گفت: طوری شده؟ شما مریض هستید؟
مادر لبخندی زد و گفت: نگران من نباش  دخترم. اگر کمی استراحت کنم حالم خوب می‌شود. 
 نورا  از اینکه می‌دید مادرش مریض شده ناراحت و غمگین شد و با خودش فکر کرد باید به مادر کمک کند تا حالش بهتر شود. 
 نورا  به آشپزخانه رفت و تمام ظرف‌ها را شست. گلدان‌ها را آب داد و همه جا را دستمال کشید.
آشپزخانه خیلی تمیز و درخشان شده بود.   نورا  با خوشحالی به آشپزخانه نگاه کرد.  می‌دانست که مادرش از این کار خوشحال می‌شود.
فردا صبح وقتی مادر نورا  از خواب بیدار شد. برای تمیز کردن آشپزخانه و شستن ظرف‌ها به طرف آشپزخانه رفت.
ناگهان دید که آشپزخانه تمیز و درخشان است. مادر نمی‌توانست باور کند تمام این کارها را  نورا  کرده است. نورا  را صدا زد و گفت: تو دختر فوق‌العاده‌ای هستی، اگر کمک‌های تو نبود حال من بهتر نمی‌شد. من به تو افتخار می‌کنم. 
 نورا آن روز هم به مادر کمک کرد.  این طوری هم خودش سرگرم بود و حوصله‌اش سر نمی‌رفت و هم اینکه مادر را خوشحال کرده بود.