ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٢   کلمات کلیدی: آشنا یی با فصل بهار

بچه ها فصل بهار فصل  شکفتن گلها- جوانه زدن درختان – بارانهای بهاری- بازگشت

پرستوها به لانه هایشان و  تخم گذاری و مراقبت از جوجه ها یشان است.- آب شدن برفها

شروع میشه. ما باید سپاسگزاری کنیم  از خداوند برای نعمتهای فراوانی که به ما ارزانی داشته است..
داشته

ما باید سپاسگزاری کنیم  از خداوند بخاطر افرینش خورشید و خواص تابش نور آفتاب که زندگی همه جانواران- گیاهان

و انسانها به تابش خورشید وابسته است...