ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۸   کلمات کلیدی: دو چشم دارم

barney spectacles animated gifمی نشینم روی چشمت

تا ببینی این جهان را

تا ببینی از نگاهم

هر کجای آسمان را

من دوچشم تیز دارم

با هم و همکار هستند

تو اگر بخواهی

این دو تا بیدار هستند

با دو تا پایی که دارم

پشت گوشت می نشینم

تا که با این چشمهایم

چشمهایت را ببینم

پیرها با چشم هاشان

پشت چشمم می نشینند

تا به وقت راه رفتن

زیر پاشان را ببینند

من که هستم؟ چیستم من؟

من بزرگم ، کوچکم من!

آری آری خوب گفتی

......من.......من!

عینکمboys head eyes blinking animated gif