ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠   کلمات کلیدی: من یار مهربانم

 

 
من یار مهربانم .. .. دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان .. .. با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان .. .. من یار پند دانم

من دوستی هنرمند .. .. با سود و بی زیانم

از من مباش غافل .. .. من یار مهربانم
عباس یمینی شریف.. .. دانا و خوش بیانم


گویم سخن فراوان .. .. با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان .. .. من یار پند دانم

من دوستی هنرمند .. .. با سود و بی زیانم

از من مباش غافل .. .. من یار مهربانم
عباس یمینی شریف