ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠   کلمات کلیدی: گُل بگو و گُل بشنو
 
ماه مهربان من 
مهر آسمان من 
نور دیدگان من
                                        گُل بگو و گُل بشنو
از سپیده دم تا خواب
مثل چشمه در مهتاب
خنده بر لب و شاداب
                                            گُل بگو و گُل بشنو 

محمود کیانوش