ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠   کلمات کلیدی: جشن درآسمان
 

وقت غروب است                 خورشید زیباست

مثل عروس است                از دور پیداست

******

یک ابر نازک                         افتاده رویش

مانند یک تور                       بر روی مویش

******

داماد پس کو ؟                   او توی راه است

من شک ندارم                   آقای ماه است

******

جشن عروس                  در آسمان هاست

صدها ستاره                     مهمان آنهاست

******

ناصر کشاورز