ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠   کلمات کلیدی: بارید به هر جا گل

در کشور ما, ایران
تاریکی و ظلمت بود
از ظلم ستمشاهی
خا موشی و وحشت بود

ما منتظران, خسته
از ظلم و ستم و بودیم
از آن همه تاریکی
در غصه و غم بودیم

چون نور به قلب شب
آن روح خدا آمد
خورشید وطن, آن روز
آمد که به شب, تابد

از تابش روی او
دیو از وطن ما رفت
آمد گل و آمد نور
تارکی شبها رفت

آمد به وطن, خورشید
تاریکی و ظلمت رفت
بارید به هر جاگل
خاموشی و وحشت رفت ...

شاعر: حسین عبدیchildren holding hands playing game red rover animated gifchildren holding hands playing game red rover animated gif