ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠   کلمات کلیدی: خادم مسجد
 
باز جارو زد چمن را
برگها را برد با خود

سرو گفت: الله اکبر
باز هم وقت اذان شد

مسجد سر سبز پر بود
از درختان مسلمان

شاخه خم کردند با هم
در نماز خود درختان

می کشد زحمت شب و روز
خادم مسجد که باد است

روز و شب سرگرم کار است
کار او خیلی زیاد است