ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۳   کلمات کلیدی: لطیفه
 
 
سفر 

نگار « سفر شمال، خیلی خوش گذشت. پدر و مادرم هم خیلی از من راضی بودند.»
مریم: « مگر تو چکار کردی که این قدر خوش گذشت؟ »
نگار: « هیچی ... من پیش مادر بزرگ موندم! »