ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۳   کلمات کلیدی: لطیفه
ریاضی

معلّم: « مامان ده تا کلوچه می پزد. بعد یازده تا کلوچه ی دیگر می پزد. حالا چند تا کلوچه داریم؟ »
نفیسه: « هیچی! ... چون مامان همیشه کلوچه ها را قایم می کند! »