ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٢   کلمات کلیدی: بازی سلام کردن

د این شیوه  سلام نظامی را به کودکان آموزش بدهید یعنی صاف بودن، محکم زدن پا به هم، جفت پا ایستادن و بی حرکت بودن و... بردن یک کلاه نظامی را به کلاس فراموش نکنید.
1- سلام، سلام خاله بزغاله                      2- علیک سلام خاله بزغاله 1- بچه می خوام خاله بزغاله                     2 - بچه نداریم خاله بزغاله 1- پس اینا چی خاله بزغاله                       2- دسته گلن خاله بزغاله  1- یکی شو می خوام خاله بزغاله      2 - کدوم و می خواین خاله بزغاله 
آنوقت گروه یک یکی از بچه های گروه 2 را انتخاب می کند و آن کودک به گروه 1 می پیوندد. حالا نوبت گروه 2 است که بازی را شروع کند.