ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٢   کلمات کلیدی: بچه ها خوبه که یاد بگیرید سلام کنید

بچه ها  خوبه که یاد بگیرید تا دوستی و محبت خود را با سلام و احوال پرسی به دیگران نشان بدید.
.چرا به بعضی ها دوست داریم سلام بکنیم و به بعضی ها چنین تمایلی نداریم؟ .واقعاً دلایل شما برای سلام کر دن چیست؟ اگر صادقانه فکر کرده باشیم می دانیم بعضی وقتها و به بعضی انسانها دوست نداریم سلام کنیم چون فکر می کنیم با آن افراد هیچگونه وجه اشتراک و آشنایی نداریم حالا به افرادی فکر کنیم که خیلی دوستشان داریم، بودن با آنها برای ما مهم است. به آنها چگونه سلام می کنیم؟

.. سلام به معنای صلح و دوستی است. وقتی ما به کسی سلام می کنیم یعنی اینکه من با تو دوست هستم. 2- سلام کردن یکی از راههای ابراز محبت می باشد..بچه ها سلام یعنی اینکه من با شما دوستم، تو را دوست دارم و از دیدن تو خوشحال می شوم و برایت آرزوی سلامتی می کنم. برای کودکان توضیح دهید وقتی به کسی سلام می کنند همه ی این حرف ها را به او می گویند