ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٩   کلمات کلیدی: مسواک را مرطوب کنیم یا خشک مسواک بزنیم؟

مسواک را مرطوب کنیم یا خشک مسواک بزنیم؟ مسواک را مرطوب کنیم یا خشک مسواک بزنیم؟

 مسواک هنگام استفاده باید کاملاً خشک باشد زیرا رطوبت موجب  کاهش کارایی مسواک در برداشتن پلاک‌های میکروبی دندان می‌شود. همچنین در خصوص قرار دادن مسواک درفضای سرویس‌های بهداشتی و احتمال آلودگی آن  در این زمینه کار تحقیقاتی انجام نشده است اما به طور کلی این موضوع مانند قراردادن مسواک‌های اعضای مختلف خانواده در داخل یک لیوان می‌تواند ارتباط آلودگی میکروبی را برقرار کند و هر چه این مسئله کمتر باشد شانس تمیز ماندن مسواک بیشتر است. دهان محیط استریل نیست و سیستم دفاعی دارد که می‌تواند به کمک آن از عفونت‌های مختلف جلوگیری کند اما باید در نظر داشت ما به کمک مسواک زدن فقط پلاکی که حاوی مقدار زیادی میکروب است را از دندان جدا می‌کنیم اما مسواک نمی‌تواند محیط دهان را استریل کند. شاید استفاده از دهان‌شویه مقداری محیط دهان را استریل کند.وی با بیان اینکه در بحث مسواک زدن مهمترین موضوع، روش و زمان مسواک‌زدن و نوع مسواک است،  به هیچ وجه موافق درپوشی که در روی مسواک قرار می‌دهند نیستیم چرا که باید مسواک هنگام استفاده کاملاً خشک باشد و وقتی خشک باشد می‌تواند پلاک میکروبی را بردارد به دلیل اینکه مسواک ‌زدن یک عمل مکانیکی است وقتی درپوش روی آن قرار گیرد رطوبت در آن حفظ می‌شود و سپس برس‌های مرطوب مسواک نمی‌تواند پلاک میکروبی را از دندان جدا کند. لذا اصل برداشتی پلاک میکروبی با مرطوب شدن مسواک زیر سؤال می‌رود. همچنین خیس‌کردن مسواک قبل ازاستفاده از آن اشتباه است و مسواک به هنگام استفاده باید خشک خشک باشد.