شعر بازی

 

آی بازی بازی بازی

 

دارم میرم به بازی

 

بازی قایم موشک

 

با پیشی ناز کوچک

 

چشم میذارم همیشه

 

تا پیشی قایم بشه

 

آی بازی بازی بازی

 

دارم میرم به بازی

 

/ 0 نظر / 13 بازدید