زنبور عسل از گلی به گل دیگر می رود تا شهد پیدا کند و در این مسیر
گرده ها به بال هایش می چسبند و گرده افشانی روی همه ی گل ها صورت می گیرد ، زندگی
نیز همین طور است تا وقتی فعالانه دنبال هدف خود حرکت می کنید ،نتایجی انحرافی به
وجود میاید که مهم تر از هدفی میشود که در ابتدا مایل به انجام آن بودید. شما فقط
شروع کنید .

فرصت ها در مقابل شما پدیدار میشوند فقط در جهتی که می خواهید حرکت
کنید و به حرکت خود ادامه دهید ،

/ 0 نظر / 15 بازدید