نگاهی به درخت سـیب بیندازید. شاید پانـصد سیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. یعنی 5000 دانه ... خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چند درخت دیگر اضافه شود؟» اینجا طبیعت به ما چیزی یاد می دهد. به ما می گوید:

« اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنند. پس اگر واقعاً می خواهید چیزی اتفاق بیفتد، بهتر است بیش از یکبار تلاش کنید.»

از این مطلب می توان این نتایج را بدست آورد:

 باید در20  مصاحبه شرکت کنید تا یک شغل بدست بیاورید.

 باید با 40 نفر مصاحبه کنید تا یک فرد مناسب استخدام کنید.

باید با پنجاه نفر صحبت کنید تا یک ماشین، خانه، جاروبرقی، بیمه و یا حتی ایده ات را بفروشید.

 باید با صد نفر آشنا شوید تا یک دوست خوب پیدا کنید.

وقتی که «قانون دانه» را درک کنیم دیگر ناامید نمی شویم و به راحتی احساس شکست نمی کنیم. قوانین طبیعت را باید درک کرد و از آنها درس گرفت.

در یک کلام:

افراد موفق هر چه بیشتر شکست می خورند، دانه های بیشتری می کارند...

/ 3 نظر / 13 بازدید
شیوا

سنگین هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بچه گونه نبود ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد[شرمنده] هستماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

001

عجبادم عجیب غریبی هستی خوب مینوشتی ربابه-اعتماد بنفست پاینه ها!!

خوب بود