# کدو_قلقله_زن
یکى بود.یکى نبود. پیرزنى سه تا دختر داشت که هر سه را شوهر داده بود و خودش مانده بود تک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید