علی راننده اتوبوس شهری است.
او از همان کودکی دوست داشت شغل پدرش را دنبال کند. و همین طور هم شد. بعد از مدتی به استخدام شرکت واحد در آمد و شد راننده ی اتوبوس. حالا سه پسر دارد.
او با مسافران خود مهربان است و آن ها را مثل خانواده ی خود می داند. وقتی عصبانی می شود، سکوت می کند و اگر شد کمی آب می نوشد. برخورد خوب او با مسافران باعث شده به عنوان راننده ی نمونه انتخاب شود. علی  آقا راننده با تجربه ای است و برای همین از او خواستیم چند تا توصیه مهم برای ما بفرسته.

 علی  آقا  دلش می خواهد شما:
1.وقتی منتظر اتوبوس، هستید، توی خیابان نایستید؛ یا روی نیمکت ایستگاه بنشینید یا در پیاده رو منتظر بمانید.
2.با نزدیک شدن اتوبوس به طرف خیابان ندوید، هم دیگر را هل ندهید و نوبت را رعایت کنید.

3.اگر دوست ندارید، بین درهای اتوبوس بمانید، موقع پیاده یا سوار شدن معطّل نکنید.
4.روی پلّه های اتوبوس نایستید و به در تکیه ندهید.
5.آهسته صحبت کنید و به مسافران دیگر، به خصوص بزرگترها احترام بگذارید.
6.اگر از دویدن و راه رفتن در اتوبوس صرفه نظر کنید، مثل توپ به این طرف و آن طرف قل نمی خورید.
7.هرگز دست و صورت خود را از پنجره های اتوبوس بیرون نبرید.
8.صندلی های اتوبوس برجک دیده بانی نیستند. از ایستادن روی  صندلی ها خودداری کنید.
Walking to school9.بعضی از بچّه ها اتوبوس را با ورزشگاه اشتباه می گیرند. میله های اتوبوس برای ورزش ژیمناستیک مناسب نیست!
10.اتوبوس هم مثل خانه ی شماست، نظافت را در آن رعایت کنید!
11.وقتی پیاده شدید، صبر کنید تا اتوبوس کاملاً ایستگاه را ترک کند. برای عبور از خیابان از جلو یا عقب اتوبوس رد نشوید.

/ 1 نظر / 14 بازدید
میثم قربانزاده

علی آقا بازم که شمائین ، بازم چشم حتما عمل میکنم